Introduksjon

Ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus er det under planlegging en satsing på medisinsk genomikk og persontilpasset helse og behandling. Dette initiativet vil knyttes opp mot Helse- og omsorgsdepartementets satsing på Persontilpasset Medisin (PM) og de nettverk som initieres derfra. Vi er allerede knyttet opp mot slike nettverk innen psykiatri (NORMENT) og kreft (NCGC), og har et sterkt fokus på nasjonalt samarbeid. UiBs genomfailitet er medlem i det nasjonale NGS-samarbeidet (NORSEQ).

Les om Norges  initiativ for PM her.

Sammenlign gjerne med de svenske  og danske  PM-prosjektene.  For ikke å snakke om  

Det Internationale konsortiet for persontilpasset medisin har fremhevet det svenske prosjektet under «best practise».

Storbritannias National Health Service har innført rutinemessig genomanalyse for den del sjeldne sykdommer, inkludert barnekreft og visse leukemier og sarkomer. Se mer på denne siden.

 har et opplegg for nasjonale studier av persontilpasset behandling for sjeldne krefttyper. Dette er en glimrende modell for privat/offentlig samarbeid for å fremme dette krevende feltet. David Thomas besøkte Oslo Cancer Cluster og presentasjonen hans ligger her.