Introduksjon

Alle mennesker er forskjellige, også eneggede tvillinger, men etablerte behandlingsregimer er oftest basert på gjennomsnittsdata både for sykdomsegenskaper og pasientens egenskaper. Dette gjør at de fleste behandlinger bar virker på en andel av pasientene, men mange ikke får effekt eller til og med får alvorlige bivrkninger. De store gjennombruddene i teknologi og kostander for å analysere variasjon i arvestoffet i hver person, og for kreftsvulster, i ulike svulster og til og med i enkeltceller i hver svulst, sammen med eksplosjonen i biologisk kunnskap og forståelse av sykdomsmekanismer, åpner for helt nye muligheter, menogså utfordringer innen behandling og forebygging av sykdom.

Disse nye strategiene kalles gjerne persontilpasset medisn, eller presisjonsmedisin (PM), selv om begge betegnelser også beskriver essensielle komponenter også i tradisjonell, kunnskapsbasert medisin. De skaper imidlertid også store utfordringer. Når alle pasienter er forskjellige, hvordan skal vi sannsynliggjøre at en behandling vil virke på den neste pasienten? Hvis hver medisin virker på færre pasienter vil industrien selge mindre, men pasientene får bedre utbytte og det offentlige helsevesen kan betale mer for hver behandling fordi men bruker mindre på bortkastet eller skadelig behandling. Klinisk utprøving bli kostbart fordi store pasientgrupper blir delt opp i mange små, og man må karakterisere pasientene og sykdommene i langt støtte detalj for å finne prediktive biomarkører, laboratorieanalyser som sannsynliggjøre effekt av medisinen. Det blir behov for et uendelig antall utprøvinger i små grupper av nøye definerte pasienter, men en fordel er at om effektene blir større kan man bevise dem også i mindre grupper. Dessverre er vi langt fra å kunne høste de store gevinstene ennå, men det viktige er å begynne, bare da kan man skaffe den nødvendige kunnskap!

Helse- og omsorgsdepartementets har bestilt en satsing på persontilpasset Medisin  og de regionale helseforetakene har etabler nettverk for dette, som har egne nettsider. 

Det er et stort gjennombrudd at norske kreftklinikker har gått sammen om å sette opp en stor utprøving av persontilpasset kreftbehandling etter modellen som ble  introdusert av David Thomas (se under), men som nå er etablert i Europa særlig gjennom den nederlandske DRUP-studien, og som nå tas videre i et europeisk samarbeid. Det siste er svært viktig fordi det vil bli svært mange delstudier som  må gjøres med få pasienter i hvert land, og ved samarbeid kan hver kohort samles mye raskere, og man kan unngå de studiene som allerede er i gang eller er gjennomført i andre land. Les mer om den norske IMPRESS-studien her. Dette er i stor grad bygget opp på kompetansen som ble etablert gjennom Norsk Kreftgenomikkonsortium, akkurat slik intensjonen var.

Les om Norges  initiativ for PM her.

Sammenlign gjerne med de svenske  og danske  PM-prosjektene.  For ikke å snakke om  

Det Internationale konsortiet for persontilpasset medisin har fremhevet det svenske prosjektet under «best practise».

Storbritannias National Health Service har innført rutinemessig genomanalyse for den del sjeldne sykdommer, inkludert barnekreft og visse leukemier og sarkomer. Se mer på denne siden.

 har et opplegg for nasjonale studier av persontilpasset behandling for sjeldne krefttyper. Dette er en glimrende modell for privat/offentlig samarbeid for å fremme dette krevende feltet. David Thomas besøkte Oslo Cancer Cluster og presentasjonen hans ligger her.