HODs PM-prosjekt

Helse-og omsorgsdepartementet (HOD) har bevilget midler til en nasjonal handlingsplan for persontilpasset medisin (PM), og gitt Helsedirektoratet og helseforetakene under ledelse av Helse sørøst å utarbeide planer for iverksettelse, etablering av faglige nettverk og en database over norske genetisk varianter.

Helsedirektoratet har nå etablert et fagråd for PM.

Fagrådene for PM er nå i gang, og har sine egne nettsider.

Les mer om Helsedirektoratets initiativ her, og se rapporten fra helseforetakene om nasjonalt nettverk for persontilpasset medisin her.

Høie redegjorde i Stortinget for en revisjon av oppdraget 1. august 2018.

Og presiserte sine forventninger i sykehustalen 2019, og har vært tydelig på sine forventninger til helseforetakenes innføring av genprofilering av kreftsvulster, bla. i Dagens Medisin.

Forskningsrådets «handlingsplan» kan lastes ned her.

About us

Dette er et utkast til et nasjonalt nettsted for utvikling av persontilpasset, også kalt presisjons-, medisin. Jeg trenger bidragsytere for ulike aktuelle sykdomsgrupper og fra andre regioner. De som vil bidra kan kontakte meg.