HODs PM-prosjekt

Helse-og omsorgsdepartementet (HOD) har bevilget midler til en nasjonal handlingsplan for persontilpasset medisin (PM), og gitt Helsedirektoratet og helseforetakene under ledelse av Helse sørøst å utarbeide planer for iverksettelse, etablering av faglige nettverk og en database over norske genetisk varianter.

Helsedirektoratet har nå etablert et fagråd for PM.

Les mer om Helsedirektoratets initiativ her, og se rapporten fra helseforetakene om nasjonalt nettverk for persontilpasset medisin her.

Høie redegjorde i Stortinget for en revisjon av oppdraget 1. august 2018.

Og presiserte sine forventninger i sykehustalen 2019, og har vært tydelig på sine forventninger til helseforetakenes innføring av genprofilering av kreftsvulster, bla. i Dagens Medisin.

Forskningsrådets «handlingsplan» kan lastes ned her.

About us

Dette er et utkast til et nasjonalt nettsted for utvikling av persontilpasset, også kalt presisjons-, medisin. Jeg trenger bidragsytere for ulike aktuelle sykdomsgrupper og fra andre regioner. De som vil bidra kan kontakte meg.